PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

Terapia integracji sensorycznej

 1. Na terapię integracji sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22 w Warszawie przyjmowane są dzieci:
 • uczęszczające do szkół i przedszkoli na terenie dzielnicy Włochy posiadające pisemne oceny rozwoju procesów integracji sensorycznej ze wskazaniami do terapii,
 • nie mające w swoich placówkach możliwości korzystania z terapii,
 • do ósmego roku życia (starsze tylko, jako kontynuacja rozpoczętej terapii i gdy pozostaną wolne miejsca)
 • zgłoszone przez rodziców na listę oczekujących w sekretariacie poradni.
 1. Na terapię dzieci kwalifikuje zespół specjalistów poradni na podstawie opinii. Zgłaszając dziecko na terapię, należy więc jednocześnie dostarczyć kserokopię posiadanych dokumentów (nie dotyczy dzieci diagnozowanych w tutejszej poradni).
 2. Zajęcia odbywają się w godzinach rannych i popołudniowych. Pierwszeństwo do zajęć po południu mają dzieci uczęszczające do szkół.

 

Ocena rozwoju procesów integracji sensorycznej

 1. Na ocenę rozwoju procesów integracji sensorycznej na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22 w Warszawie przyjmowane są dzieci  uczęszczające do szkół i przedszkoli na terenie dzielnicy Włochy bez względu na wiek.
 2. Zapisy na listę do oceny odbywają się w sekretariacie poradni, termin diagnozy ustala indywidulanie terapeuta.
 3. Ocena odbywa się w godzinach rannych. Na pierwszą wizytę przychodzi rodzic z dzieckiem. 
 4. Na zajęciach i ocenie rozwoju obowiązuje zmiana stroju(strój sportowy) i obuwia(najlepiej boso, ewentualnie w skarpetach antypoślizgowych).

 Serwkom Sp. z o.o.