PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
BIP

Rodzice, Opiekunowie

 Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu przez 10 tygodni, w poniedziałki w godzinach 11.30 - 13.00 w terminie 4 października - 13 grudnia 2012 r., (po zebraniu grupy) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 22 (ul. Malownicza 31a, Warszawa).

OFERTA ZAJĘĆ DLA RODZICÓW W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

 

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI  WYCHOWAWCZYCH

  dla rodziców

Na zajęciach rodzic:

  • Będzie zdobywać wiedzę z zakresu rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wyznaczania wychowawczych granic, konsekwentnych zachowań, motywowania dziecka do samodzielności i współpracy.
  • Będzie wzmacniać własne kompetencje rodzicielskie.
  • Będzie miał możliwość zrozumienia zachowań, postaw dziecka  sprawiających mu trudności wychowawcze i korekty oddziaływań rodzicielskich, tak by były one skuteczne i sprzyjające rozwojowi dziecka

INFORMACJE PRAKTYCZNE O WARSZTATACH:

Edycja jesienna:

październik - grudzień 2018

, w godz. , łącznie 10-12 spotkań

Kwalifikuje psycholog, pedagog Poradni prowadzący zajęcia: Agnieszka Koczyk, Agnieszka Kowalczyk

 

 

RODZICE - INDYWIDUALNE FORMY WSPARCIA

  • Indywidualna pomoc psychologiczna.
  • Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów dziecka w domu i przedszkolu.
  • Konsultacje wychowawcze i rozwojowe.
  • Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna odnośnie trudności rodzica wpływających na funkcjonowanie i rozwój dziecka.
  • Interwencja kryzysowa.

 

RODZICE – INNE FORMY WSPARCIA

TERAPIA RODZIN

         Terapia rodzin jest procesem leczenia, w sytuacji, gdy dziecko w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia indywidualna jako forma leczenia dziecka jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała. Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na  dialogu  z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania  objawu u dziecka, oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie  Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, przedszkolu, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany, osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji.

            Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny, w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju, problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja, bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.

 

SESJE RODZINNE ODBYWAJĄ SIĘ SYSTEMATYCZNIE

CO TRZY TYGODNIE (OKOŁO 10-12 SPOTKAŃ) w godz. , lub godz. ,

Kwalifikują terapeuci prowadzący: Agnieszka Koczyk, Lidia Pawelec

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE I SEMIANARIA DLA RODZICÓW:

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

INFORMACJE

 

Jak bawić się z dzieckiem by rozwijać jego inteligencję?

 

I grupa: warsztaty dla rodziców dzieci do 3 r.ż.

 

II grupa: warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 3-6

osoby uczestniczące dowiedzą się jak rozwijać inteligencję logiczno-matematyczną, językową, przyrodniczą, muzyczną, przestrzenną, ruchową, interpersonalną i intrapersonalną. Rodzice zapoznają się z przykładowymi zabawami. Zajęcia będą miały charakter wykładowo-warsztatowy

 

 

Barbara Bogacka

 

Aneta Szaron-Bednarska

 

warsztaty odbędą się jednorazowo w sobotę po zebraniu się grupy, trwają 3 godziny zegarowe. Istnieje możliwość kontynuacji warsztatów w II semestrze w formie jednego 3 godzinnego spotkania warsztatowego. Obowiązują zapisy telefoniczne przez sekretariat poradni.

 

 

Relacja bez

kar i nagród

 

 

warsztaty dla rodziców dzieci 3-7 lat

 

Rodzicielstwo jest w tej chwili spostrzegane jako bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Ilość porad i poradników dotyczących wychowania rośnie z każdym rokiem. A mimo takiego dostępu do informacji często rodzice czują się zagubieni i bezradni w swoich relacjach z dziećmi. Coraz więcej jest też rodziców, którzy chcieliby budować te relacje bardziej świadomie. Rozwijać się w swojej rodzicielskiej roli. Kiedy pojawiają się trudne sytuacje wychowawcze, rodzice sięgają po stare tradycyjne metody i czasem dostrzegają, że nie spełniają one do końca ich oczekiwań. Zastanawiają się wtedy, w czym leży problem, i zaczynają poszukiwania.

Na spotkaniu postaram się więc opowiedzieć, jak w prosty sposób podejmować decyzje dotyczące tego, która metoda może się sprawdzić w relacjach z dziećmi, a którą warto potraktować ostrożnie. Pokażę, dlaczego tak wiele rodziców ma wątpliwości dotyczące karania swoich dzieci. Czasem czują dyskomfort albo nie rozumieją reakcji swoich dzieci. Zaproponuję też parę sposobów i narzędzi dużo skuteczniejszych w wychowaniu niż karanie czy nagradzanie.”

 

 

Katarzyna Urbaniak - Głąb

 

Termin spotkania: 27 września 2018 (czwartek)

Czas trwania: 16:00 – 19:00

Warsztat odbędzie się po zebraniu minimalnej liczby uczestników.

Liczba miejsc ograniczona.

 

 

F jak frustracja

 

warsztaty dla rodziców dzieci 3-7 lat o rodzeniu sobie z trudnymi emocjami  w relacji z dzieckiem

 

 

Frustracja to taki stan, w którym rodzice mogą mieć trudność z zadbaniem, o którąś ze swoich potrzeb, albo z osiągnięciem zamierzonego celu. To stan nieprzyjemny, któremu towarzyszyć może złość, czasem nawet agresja, silne napięcie emocjonalne, a zdarza się także, że poczucie bezradności i osłabienia.

Coraz więcej jest też rodziców, którzy chcieliby budować te relacje bardziej świadomie. Rozwijać się w swojej rodzicielskiej roli. Kiedy pojawiają się trudne sytuacje wychowawcze, rodzice doświadczają trudnych emocji, z którymi nie wiadomo „co zrobić”. Czasem czują dyskomfort albo nie rozumieją reakcji swoich dzieci. Warsztat stworzy możliwość, aby porozmawiać o tym i spróbować znaleźć dobre dla każdego sposoby radzenia sobie.

 

 

Katarzyna Urbaniak - Głąb

 

Termin spotkania: 27 września 2018 (czwartek)

Czas trwania: 16:00 – 19:00

Warsztat odbędzie się po zebraniu minimalnej liczby uczestników.

Liczba miejsc ograniczona.

 

 

Warsztaty dla rodziców i dzieci

 

 

dzieci w wieku

4-5 lat

 

Zapraszam do uczestnictwa w grupie dzieci, które doświadczają różnych kłopotów w przeżywaniu lub wyrażaniu emocji, a także trudno im w relacjach z rodzeństwem czy rówieśniczych.

Wraz z dziećmi zachęcam do pracy rodziców, ponieważ wiem, że równoległa praca rodziców pomaga dzieciom na wiele sposobów – szybciej pozwala poczuć się lepiej.

 

 

Katarzyna Urbaniak - Głąb

 

Termin spotkania: 1 spotkanie: 27 września 2018 (czwartek)

Czas trwania: 16:00 – 19:00

Warsztat odbędzie się po zebraniu minimalnej liczby uczestników.

Liczba miejsc ograniczona.

Czas trwania: 11 kolejnych czwartków

 

 

Krany, guziki, sznurowadła

 

Rodzice dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

 

Seminarium ma na celu wsparcie rodziców w prawidłowym stymulowaniu  u dzieci czynności manualnych, które są ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka (szczególnie dziecka z ryzykiem dysleksji) .

 

 

Magdalena

Kornacka

 

Barbara Drozd

 

seminarium odbędzie się w listopadzie 2018 r. w godzinach popołudniowych.

 

Wspieranie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w środowisku domowym – spotkania dla rodziców

 

 

Spotkania dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

 

Celem spotkań jest zrozumienie specyfiki funkcjonowania dzieci z ASD, zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej usuwania barier istniejących w środowisku, utrudniających funkcjonowanie dzieciom, poszerzenie wiedzy dotyczącej organizacji czasu wolnego i zabawy z dziećmi oraz radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci.

 

 

Elżbieta Pytlak

 

Barbara Bogacka

 

Spotkania będą odbywać się 2 razy w semestrze - w pierwszym semestrze 21.11 i 23.01 o godz. 16:30, po zebraniu się grupy. Obowiązują zapisy telefoniczne w sekretariacie poradni.

 

 

Gdy rodzeństwo się kłóci

 

-

 

 

Ewa Bystrzyńska –psycholog


Lidia Pawelec -psycholog

 

24. 11. 2018 (sobota)

godz. 10.00-13.00

 

O budowaniu więzi z dzieckiem

 

-

 

 

Ewa Bystrzyńska –psycholog


Lidia Pawelec -psycholog

 

23. 02. 2019 (sobota)

godz. 11.00-13.00

 

Profilaktyka wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym/szkolnym

 

 

Warsztaty dla rodziców

 

Na warsztatach:

-Omawiamy występujące wady postawy

(plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy okrągło wklęsłe,  plecy płaskie,  boczne skrzywienie kręgosłupa,  zniekształcenia klatki piersiowej,  wady statyczne kończyn dolnych tj. kolana koślawe, kolana szpotawe,  płaskostopie)

 

- "Zdrowy kręgosłup" czyli jak zapobiegać  wadom postawy:

• profilaktyka wad postawy

• zalecenia do domu

• ćwiczenia dla dzieci

 

 

Ilona Debrzak – Adamczyk

 

Monika Pruszkowska

 

 

Kiedy: 13.10.2018, 26.01.2019 godz.10.00

 

Jak zapisać: w sekretariacie Poradni

 

 

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

 

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 4-9 lat

 

Cykl zajęć o charakterze warsztatowym

dedykowanych rodzicom, chcącym doskonalić własne kompetencje rodzicielskie. Zajęcia będą obejmować 10 spotkań trzygodzinnych,  poświęcone tematom związanym z radzeniem sobie z emocjami dziecka, stawianiem granic wychowawczych, skutecznymi konsekwencjami itp.

 

Agnieszka Koczyk

 

Agnieszka Kowalczyk

 

X-XII.2018, częstotliwość zajęć – raz w tygodniu.

Nabór prowadzi sekretariat Poradni. Zajęcia rozpoczną się w momencie zebrania grupy zainteresowanych (10 osób)

 

 

 

 

 

 

 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni - tel.: 22 846ofertaSerwkom Sp. z o.o.