PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Rejon

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół, placówek, które mają siedzibę na terenie działania PPP nr 22 (Warszawa - Włochy). W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Wszystkie działania są dla klientów Poradni bezpłatne i dobrowolne; są podejmowane każdorazowo na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

 

WYKAZ PLACÓWEK W REJONIE DZIAŁANIA PORADNI

 

ŻŁOBKI

Zespół Żłobków m.st. Warszawy Żłobek nr 29, ul. Nike 6

 

PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 22, ul. Żwirki i Wigury 15b

Przedszkole nr 29, ul. Sycowska 1

Przedszkole nr 60, ul. Rybnicka42/44

Przedszkole nr 71, ul. Śląska 50/52

Przedszkole nr 77 "Akademia Pana Kleksa",ul. Potrzebna 16

Przedszkole nr 78, ul. Radarowa 4a

Przedszkole nr 175, ul. Astronautów 5

Przedszkole nr 313, ul. Sulmierzycka 1

Przedszkole nr 314 Integracyjne, ul. 1-go Sierpnia 36a

Przedszkole nr 419, ul. Ryżowa 17

 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

Szkoła Podstawowa nr 66, ul. Przepiórki 16/18

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31

Szkoła Podstawowa nr 88, ul. Radarowa 4b

Szkoła Podstawowa nr 94, ul. Cietrzewia 22a

Szkoła Podstawowa nr 227, ul. Astronautów 17

Szkoła Podstawowa nr 359, ul. Przepiórki 16/18

 

GIMNAZJA (wygasające)

Gimnazjum nr 112, ul Solipska 17/19

Gimnazjum nr 113, ul. Promienista 12a

Gimnazjum nr 114 z Odziałami Integracyjnymi, ul. Malownicza 31a

 

LICEA

Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku (Technikum nr 9, LXXXIV L.O.), ul. Gładka 16

Liceum CLIX im. Jana III Sobieskiego, ul. Solipska 17/19

 

* oraz pozostałe placówki niepubliczne znajdujące się na terenie dzielnicy Warszawa - Włochy

 Serwkom Sp. z o.o.