PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
BIP

Osiągnięcia Poradni

 

Grant z Biura Edukacji m.st. Warszawy - "Mosty ze słów - jak literatura może pomóc dziecku"

Innowacyjność zajęć wywodzi się z techniki pracy z tekstem opracowanej przez francuskich psychopedagogów Serge Boimare i Evelyne Levy, którzy gościli w Warszawie w ramach seminarium „Mosty ze słów-jak literatura może pomóc dziecku” zorganizowanym przez Fundacje Mederi 19 listopada 2010 roku. Cel projektu:

 • minimalizacja czynników ryzyka mogących mieć wpływ na wyniki uczenia się dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 • kształtowanie i wspieranie  prawidłowych  relacji rodzic- dziecko
 • lepsze radzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz interpersonalnymi, mogącymi mieć wpływ na procesy poznawcze.
 • wzrost poczucia własnej wartości.
 • zmniejszenie lęku przed nauką
 • wzrost prawidłowych zachowań
 • oswojenie z bajką, literaturą, jako narzędziem pomocnym w rozwijaniu pamięci, uwagi, wyobraźni, wpływających znacząco na jakość procesów uczenia się.

Prowadzący: mgr Agnieszka Koczyk, mgr Małgorzata Kuszyk

Edycja zakończona

  

Grant z Biura Edukacji m.st. Warszawy – Zajęcia ortofoniczne dla dzieci w wieku 4 – 6 lat.

Zajęcia ortofoniczne to połączenie ćwiczeń: oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych,  logorytmicznych, słuchowych. Ćwiczenia ortofoniczne przeznaczone są szczególnie dla dzieci, u których występują nieprawidłowości w wymowie, opóźnienia w rozwoju mowy, jak również w celu stymulacji rozwoju mowy u dzieci, u których rozwija się ona prawidłowo. Zajęcia prowadzone są w formie różnych zabaw ukierunkowanych na następujące cele:

 • wyższa sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • uzyskanie umiejętności prawidłowego oddychania;
 • rozwój percepcji słuchowej,
 • lepsze poczucie rytmu,
 • poprawa koordynacji słuchowo – ruchowej;

 

Prowadzący: mgr Agnieszka Bielawa

Edycja zakończona

 

 

 Serwkom Sp. z o.o.