PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
BIP

Nauczyciele

NAUCZYCIELE

 1. Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych programów dla wychowanków o

  specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 2. Konsultacje w zakresie opracowania planów wychowawczych  dla dzieci.

 3. Konsultacje w rozwiązywaniu problemów szkolnych.

 4. Szkolenia rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb określonej placówki.

 5. Indywidualna pomoc psychologiczna.

 6. Interwencja kryzysowa w trudnych sytuacjach w szkole.

 7. Pomoc wychowawcom, nauczycielom, specjalistom w organizacji i prowadzeniu zajęć związanych
  z wyborem kształcenia i zawodu.

 

 

                                                                       U W A G A    

 Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników przedszkoli odnośnie : psychologicznych aspektów rozwoju dziecka przedszkolnego, seksualności dziecka w wieku 3-6 lat,  dojrzałości szkolnej,  skutecznej komunikacji z rodzicem dziecka i szkoleń o innej tematyce z obszaru psychopedagogicznego. Zainteresowane przedszkola prosimy o pisemne zapotrzebowanie do dyrektora Poradni.

W A Ż N E                                     

Głównym celem pracy Poradni jest udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomaganie rodziców  i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach na rzecz dzieci.

 

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowań.

 

Dzieci zgłaszane są do Poradni przez rodziców lub prawnych opiekunów, którzy decydują o przebiegu postępowania diagnostycznego i wnioskują o wydanie opinii lub orzeczenia.

 

Informacje o formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Poradni umieszczone są na stronie internetowej Poradni: www.ppp22.waw.pl. W razie wątpliwości można zgłaszać się do psychologa opiekującego się placówką z ramienia Poradni.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE I SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI:

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

INFORMACJE

 

Samopomocowa grupa nauczycielska

 

 

Grupa psychoedukacyjna dedykowana psychologom, pedagogom, wychowawcom i nauczycielom ze szkół

Grupa psychoedukacyjna dedykowana psychologom, pedagogom, wychowawcom i nauczycielom ze szkół chcących pracować nad  rozumieniem przeżyć i zachowań swoich uczniów oraz zmotywowanych do wypracowywania skutecznych strategii radzenia sobie  z ,,trudnym uczniem” . Grupa będzie mieć elementy pracy superwizyjnej i wsparciowej o charakterze otwartym.

 

Agnieszka Koczyk

 

Agnieszka Kowalczyk

 

Pierwsze spotkanie organizacyjne 26.09.18 godz. 15.00

 

Podstawowe zagadnienia logopedyczne

 

logopedzi

- znajomość etapów rozwoju mowy dziecka,

- umiejętność różnicowania terminów: wada wymowy, opóźniony i zaburzony rozwój mowy,

- zapoznanie z definicją dyslalia
i zasadami prowadzenia terapii logopedycznej w przypadku dyslalii

 

Agnieszka Bielawa


Magdalena Wyrzykowska

 

20.11.2018r.

godz. 14-16

wtorek

 

 

Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami SI na terenie przedszkola

 

 

terapeuci SI

Kształtowanie wrażliwości pracowników na potrzeby sensoryczne dzieci.

Uświadomienie pracownikom, że środowisko przedszkolne może mieć wpływ na właściwą stymulację dziecka.

W terapii SI ważne jest wspieranie dziecka we wszystkich środowiskach, w których się

ono znajduje. Podczas spotkania pedagodzy dowiedzą się jak można zaplanować otoczenie w placówce ułatwiające rozwój integracji sensorycznej oraz jakie stosować strategie w celu modyfikacji "niechcianego" zachowania.

 

Iwona Dmowska-Tomczak

 

listopad 2018 roku- dokładny termin po zebraniu grupy

 

 

 

 

 

 

 

 

 Serwkom Sp. z o.o.